photo_1

Warsztaty ” Zaburzenia integracji sensorycznej. Jak pomóc dziecku? 2 marca godz.10.00

 

Na spotkaniu omówimy takie zagadnienia, jak:

-Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Metoda integracji sensorycznej – co to jest?
-Jak oceniamy przebieg procesu integracji sensorycznej – metody i techniki diagnostyczne.
-Dla kogo przeznaczona jest metoda.

-Czynniki, które mogą się przyczynić do deficytów integracji sensorycznej.
-Zapoznanie z objawami mogącymi świadczyć o zaburzeniach w przetwarzaniu bodźców sensorycznych, omówienie wybranych deficytów SI (np. obronność dotykowa, nadwrażliwość słuchowa, dyspraksja, zaburzenia orientacji przestrzennej).
-Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój procesów integracji sensorycznej. Prezentacja pomocy, które możemy wykorzystać w warunkach domowych i szkolnych.
-Co zrobić gdy moje dziecko/ mój uczeń….odpowiedzi na pytania. Omówienie indywidualnych przypadków.
-Zapoznanie z literaturą.
Koszt: 100 zł/os. , połowa ceny (50 zł dla rodziców naszych pacjentów).

Czas trwania: 2h 30 min 

Wystawiamy FV i zaświadczenia.

Zapisy : tel. 604-110-133.

Zapraszamy