photo_1

KDR_Tu honorujemy Karte Duzej Rodziny

Warsztaty dla nauczycieli i rodziców

„INTEGRACJA SENSORYCZNA NA CO DZIEŃ”

Warsztaty skierowane są do rodziców oraz nauczycieli.
Na spotkaniu omówimy takie zagadnienia, jak:
– Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Metoda integracji sensorycznej – co to jest?
– Jak oceniamy przebieg procesu integracji sensorycznej – metody i techniki diagnostyczne.
– Dla kogo przeznaczona jest metoda.
– Czynniki, które mogą się przyczynić do deficytów integracji sensorycznej.
– Zapoznanie z objawami mogącymi świadczyć o zaburzeniach w przetwarzaniu bodźców sensorycznych, omówienie wybranych deficytów SI (np. obronność dotykowa, nadwrażliwość słuchowa, dyspraksja, zaburzenia orientacji przestrzennej).
– Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój procesów integracji sensorycznej. Prezentacja pomocy, które możemy wykorzystać w warunkach domowych i szkolnych.
– Co zrobić gdy moje dziecko/ mój uczeń….odpowiedzi na pytania. Omówienie indywidualnych przypadków.
– Zapoznanie z literaturą.
 
Koszt: 100 zł/os. , połowa ceny (50 zł dla rodziców naszych pacjentów).
Czas trwania: 2h 30 min 
Wystawiamy FV i zaświadczenia.
Zapisy : tel. 604-110-133
Warsztaty ruszą, gdy zbierze się grupa min. 10 osób