Indywidualne zajęcia dogoterapeutyczne

Na indywidualne zajęcia z udziałem psa zapraszamy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym, zespołem Downa… Zajęcia mają na celu wywoływanie i usprawnianie mowy, poszerzanie zasobu słownictwa, naukę naśladownictwa oraz poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej i motorycznej. W zależności od możliwości dzieci i zainteresowania rodziców zajęcia mogą być prowadzone dla pary lub małej grupy dzieci.