O nas

MagdaLena OChocka

mochocka@ctintegracja.pl +48 604 110 133

Nazywam się Magdalena Ochocka, jestem założycielką Centrum Terapii „Integracja”. Praktykę pedagogiczną rozpoczęłam w 2003r. Od tego czasu pracuję z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo i ruchowo, z dysfunkcjami sprzężonymi. Pracuję także z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem dziecięcym.  Aktualnie prowadzę terapię integracji sensorycznej.

A teraz kilka zdań dotyczących mojej edukacji. Ukończyłam Studia Magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim kierunek Pedagogika Wieku Dziecięcego, Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, Kurs kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki- ODN w Kutnie, Podyplomowy kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, kurs Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, kurs doskonalący Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi, kurs Terapia Ręki oraz Terapia Taktylna oraz  szkolenie Integracja sensoryczna teoria, diagnoza i terapia i szkolenie II stopnia na terapeutę integracji sensorycznej w PSTIS. Kurs Terapii Behawioralnej ( Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem).  Ukończyłam również  szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz Kurs Ratowników Drogowych- I stopnia i udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej.


KATARZYNA KRAJEWSKA

Katarzyna Krajewska

Pedagog specjalny z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, w tym – między innymi – z porażeniem mózgowym,
zespołem Downa, ADHD, upośledzeniem umysłowym, autyzmem.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta SI.

Ukończone liczne szkolenia dodatkowe i kursy kwalifikacyjne w tym między
innymi: z zakresu Terapii Pedagogicznej, Metody Ruchu Rozwijającego
W.Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, Komunikacji Alternatywnej – Makaton.

Współautorka między innymi takich pozycji książkowych jak: „Program
psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami
rozwoju”, „Skarbiec nauczyciela – terapeuty”, „Zabawy i ćwiczenia na cały
rok”, „Zabawy z figurkiem”.


BEATA KLEPACZ

Logopeda.


RENATA SZADKOWSKA

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej II st., terapeuta PNF, instruktor AFE, terapeuta ręki.


ALEKSANDRA GĄSOWSKA

Aleksandra Gąsowska – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagog, nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam również liczne kursy wspomagające proces edukacji i terapii dzieci min. Kurs Terapii Pedagogicznej, Kurs Terapii Ręki, Kurs Komunikacji Alternatywnej – Makaton, Kurs Terapii Behawioralnej ( Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem). Na co dzień pracuję w Szkole Specjalnej z dziećmi umiarkowanie i głęboko upośledzonymi.


KATARZYNA ZAWADZKA

kzawadzka@ctintegracja.pl +48 662 118 881

Nazywam się Kasia Zawadzka. Jestem psychologiem, a tytuł ten uzyskałam kończąc studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Od początku swojej kariery zawodowej pracuję z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W między czasie ukończyłam wiele kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a także kursy dotyczące zaburzeń lękowych, tików, zaburzeń odżywiania i wydalania czy pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

W Centrum Terapii Integracja razem ze mną często pracuje mój pies, owczarek australijski o imieniu Nala. Wspólnie zajmujemy się dogoterapią, a swoje umiejętności i wiedzę w tym zakresie zdobywamy i rozszerzamy w Stowarzyszeniu Animaloterapeutycznym „dogo4logo”.