Cennik

Poniżej lista podstawowych zajęć prowadzonych przez Centrum wraz z odpowiednimi cenami.

Opis Cena z karnetem Cena za zajęcia Czas trwania zajęć
Diagnoza procesów integracji sensorycznej ——– 420 zł  za 2 h badania +omówienie 3 spotkania po 60 min.(dodatkowe spotkanie płatne oddzielnie).
Terapia integracji sensorycznej 100 zł 120 zł ok. 60 min.
Konsultacja logopedyczna,  integracji sensorycznej 180 zł 180 zł ok. 60 min.
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 95 zł 110 zł ok. 50 min.
Terapia ręki 95 zł 110 zł ok. 50 min.
Terapia  logopedyczna 95 zł 110 zł ok. 50 min.
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i rodzin 180 zł

220 zł

180 zł

220 zł

ok. 60 min.

ok 90 min

Terapia psychologiczna, indywidualna dziecka 105 zł 125 zł ok 50 min
Trening umiejętności społecznych (TUS) 60 zł 70 zł ok. 50 min
Zajęcia ogólnorozwojowe 4-6 r.ż (grupa) 45 zł 55 zł ok. 45 min
Zajęcia przygotowujące do pójścia do szkoły
(os./zajęcia grupowe)
60 zł 70 zł ok. 45 min
Konsultacja rehabilitanta 180 zł 180 zł ok. 60 min
Gotowość szkolna, diagnoza rozwoju psychoruchowego z opinią 300 zł 300 zł 2 spotkania
 Wydanie opinii /zaświadczenia 25 zł zaświadczenie

50 zł opinia

25 zł zaświadczenie

50 zł opinia